Wortelkanaalbehandeling

Uw tanden en kiezen bestaan uit een kroon, één of meerdere wortels glazuur, dentine (tandbeen), pulpakamer (zenuwholte) en wortelkanaal. De laatste twee worden samen pulpa genoemd en hierin bevindt zich (in een gezonde situatie) pulpaweefsel. De kroon is het zichtbare deel van de tand of kies. De wortels zitten onder het tandvlees in de kaak verankerd. In de wortel loopt het wortelkanaal welke bestaat uit zenuwvezels en bloedvaten. In een gezonde situatie reageert een kies normaal op koude- en warmteprikkels.

Als er een gat in een kies ontstaat (tandbederf of wel cariës) dan kan een zenuw geïrriteerd raken. Deze irritatie kan in de meeste gevallen worden verholpen door een vulling te maken in de kies.

Om verschillende redenen kan, nadat een vulling is gemaakt, de irritatie van de zenuw nog aanwezig zijn. Is de irritatie nog omkeerbaar dan kan soms afgewacht worden. Is de zenuw ernstig ontstoken, dan zal er een zenuwbehandeling ofwel wortelkanaalbehandeling plaats moeten vinden.

Als het weefsel (pulpa) ontstoken is geweest, voert de tandarts een wortelkanaalbehandeling uit.

Voor deze behandeling kunt u ook bij ons in de praktijk terecht. Deze behandeling wordt door de tandarts een endodontische behandeling genoemd. De behandeling wordt altijd met een verdoving uitgevoerd. Hierdoor voelt u geen pijn tijdens de behandeling.

De betreffende tand of kies wordt dan open gemaakt en het aangetaste weefsel wordt verwijderd. De tand of kies wordt daarna van binnen volledig gereinigd. Als de pulpaholte en de wortelkanalen schoon zijn, worden de kanalen gevuld en wordt de tand of kies met een vulling afgesloten. Een wortelkanaal behandeling kan noodzakelijk zijn wanneer u een lekkende vulling, tandbederf of een harde klap op uw gebit heef gehad.

Herkent u deze pijnklachten? Neem dan spoedig contact op met onze praktijk om uw klachten snel op te lossen.