Kwaliteit

We streven naar kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en duurzame mondzorg. Met een vast team van behandelaren luisteren we, nemen we de tijd en leveren we maatwerk voor onze patiënt. We willen een open, vertrouwelijke cultuur creëren en een plezierige en veilige (werk)omgeving voor onze medewerkers.

Hygiëne

Goede hygiëne is belangrijk, zeker in een tandartspraktijk. Om de hygiëne te waarborgen, volgen wij de KNMT richtlijn Infectiepreventie in onze praktijk.
We werken met heldere protocollen op het gebied van onder andere reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumentarium. Alle medewerkers worden op deze en andere richtlijnen getraind.

KlantenVertellen

Onze praktijk hecht veel waarde aan uw mening. Daarom maken wij gebruik van “KlantenVertellen”, een door het Kwaliteitsregister Tandartsen geaccrediteerd hulpmiddel, dat u vanuit onze praktijksoftware om uw ervaringen vraagt. Natuurlijk zal dit niet na ieder bezoek aan de praktijk zijn én heeft u altijd de mogelijkheid om met één druk op de knop aan te geven dat u niet meer benaderd wil worden. Toch hopen we dat u ons wil helpen met het steeds verder verbeteren van de praktijk en af toe uw input zou willen geven.