Implantaatsystemen en botaugmentatie

Over implantaatsystemen

De kliniek maakt gebruik van diverse implantaatsystemen, waaronder:

De gebruikte techniek wordt in overleg met de verwijzende tandarts gekozen. Tegenwoordig worden meestal implantaten met een bewerkt oppervlak gebruikt om de integratie te verbeteren (TiUnite®, HA-coating, TPS, Osseotite®).

Over botaugmentatie

Als er onvoldoende kaakbot blijkt te zijn is het nodig een augmentatietechniek uit te voeren voordat er implantaten kunnen worden geplaatst. Voor botaugmentatie worden op de kliniek verschillende methoden gebruikt:

1. GBR (GUIDED BONE REGENERATION)

Hierbij wordt door middel van membranen onder het periost ruimte gecreëerd die zich met bot vult. De opvulling van de ruimte kan op velerlei manieren geschieden: o.a. eigen bot, kunstbot en bloed.
Deze membranen kunnen resorbeerbaar of niet resorbeerbaar zijn. De niet resorbeerbare membranen zijn vaak met titanium versterkt, waardoor de ruimte stabiel wordt gehandhaafd. Nadeel is dat ze naderhand verwijderd moeten worden, wat bij resorbeerbare membranen niet nodig is.

2. BOTTRANSPLANTATIE

Het bot kan getransplanteerd worden uit de kaken of uit een ander deel van het lichaam, vaak de heup. Wij streven ernaar om het bot uit de kaak te halen aangezien dit het minst ingrijpend is en poliklinisch kan worden uitgevoerd.

Vaak wordt de kin als bron gebruikt omdat daar veel hard bot vandaan gehaald kan worden. Bot kan als een blokje vastgeschroefd worden maar het kan ook verspaand worden, waardoor de vorm aan te passen is.

3. SINUSLIFT

Bij een sinusliftprocedure wordt de kaakholte in de bovenkaak voor een deel gevuld met (kunst-)bot. Dit komt vrij vaak voor omdat de kaakholte de neiging heeft om uit te zakken als er geen kiezen meer in staan.
Kunstbot is er in veel soorten. Op onze kliniek maken we gebruik van twee soorten botsubstituut:

  1. Cerasorb®, een ß-tricalciumfosfaat dat na verloop van tijd wordt geresorbeerd en omgezet in bot. Vaak wordt het vermengd met eigen bot.
  2. Bio-Oss, geprepareerde bovine botkorrels, waar alle eiwitten en andere potentiëel reactieve stoffen uit verwijderd zijn. Dit resorbeert traag, maar is zeer osseo-conductief waardoor eigen bot er zeer stevig tegenaan groeit.