Garantieregeling Implantologie Amsterdam

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over een uitgevoerde behandeling, dan zullen we ons uiterste best doen om het probleem op te lossen. Het beste is om het probleem direct met uw behandelaar of tandarts te bespreken. Meestal komt u samen tot een oplossing.

Als blijkt dat uw klacht gegrond is, voeren we onder garantie een nieuwe behandeling uit. Onze garantie is afhankelijk van het soort behandeling. Als blijkt dat er binnen de garantieperiode iets niet goed is gegaan, dan herstellen we dit volgens de volgende garantievoorwaarden:

Behandeling:Garantieperiode:
Kroon en brugwerk:5 jaar
Implantaat:5 – 10 jaar (rokers zijn uitgesloten van garantie)
Vullingen:2 jaar
Prothese:2 jaar
Rebasing:6 maanden
Splint:1 jaar
Bleken:Geen mogelijkheid op garantie
Vullingen melkgebit:Geen mogelijkheid op garantie

Garantievoorwaarden:

 1. Het gebit dient minstens eenmaal per zes maanden gecontroleerd en onderhouden te worden. Bij nalaten van deze controle vervalt de garantie en is Implantologie Amsterdam niet aansprakelijk voor ontstane schade.
 2. De mondhygiëne adviezen dienen steeds nauwgezet opgevolgd te worden, dit ter beoordeling van de behandelaar.
 3. Derden mogen geen wijzigingen in het behandelde deel van het gebit hebben aangebracht.
 4. De nota voor het werkstuk waar garantie op geclaimd wordt moet volledig betaald zijn.
 5. De garantie gaat in op de datum van plaatsing van het werkstuk.
 6. Indien en voor zover er sprake is van een garantieperiode langer dan een jaar geldt het volgende: De garantie dekt de kosten van de vervanging of reparatie van het werkstuk volgens de navolgende staffel:
  • Bij een 10-jarige garantietermijn:
   • de eerste 5 jaar: 100 %
   • het 6e jaar: 80 %
   • het 7e jaar: 60 %
   • het 8e jaar: 40 %
   • het 9e jaar: 20 %
  • Bij een 5-jarige garantietermijn:
   • het 1e jaar: 100 %
   • het 2e jaar: 80 %
   • het 3e jaar: 60 %
   • het 4e jaar: 40 %
   • het 5e jaar: 20 %
  • Bij een 2-jarige garantietermijn:
   • het 1e jaar: 100 %
   • het 2e jaar: 50 %
 7. Onder “kosten” wordt verstaan het bedrag dat normaliter in rekening zou worden gebracht op het moment van uitvoeren van de behandeling onder garantie. Patiënt dient derhalve het restant (kostprijs minus de garantie) te voldoen volgens de geldende betalingsvoorwaarden.Uitgesloten van garantie zijn defecten of benodigde reparaties aan door ons vervaardigde werkstukken veroorzaakt door (externe) invloeden zoals:
  • onvoldoende mondhygiëne
  • roken
  • endodontische problemen
  • parodontale problemen
  • ongeval
  • knarsen
  • veranderd medicatiegebruik
  • verandering in de algemene gezondheid
  • gebruik van hormoonpreparaten
  • osteoporose
 8. Indien u besluit de reparatie of het herstel elders uit te laten voeren vervalt het recht op garantie.
 9. Noodzakelijke controles en of röntgenfoto’s evenals het vervangen van verbruiksonderdelen vallen niet onder de garantieregeling.