Endodontologie

Endodontologie is dat deel van de tandheelkunde dat zich bezig houdt met het binnenste van tanden en kiezen: de zenuw met bijhorende bloedvaten en lymfevaten.

Als de zenuw ontstoken is zal die verwijderd moeten worden en zal het binnenste van het gebitselement grondig gereinigd en gevuld moeten worden, waarna doorgaans ook het element weer opgebouwd wordt om er een definitieve restauratie op te kunnen maken (bv. een kroon).

Het zijn vaak wat langere behandelingen (2 à 3 uur) waarbij precisie van groot belang is.

Heeft u klachten of denkt u dat een endodontologische behandeling nodig is. Maak dan een afspraak voor een intake. Samen met de behandelend arts nemen we uw klachten onder de loep.